กลับหน้าแรก » 19 ส.ค. 66 อบรมครูคาทอลิก (รอบ1) หัวข้อ ความปีติยินดีแห่งความรักในครอบครัว

คุณครูศักดิ์ชัย สว่างงาม คุณครูปรีชญา พงศ์จิรพันธุ์ เข้าร่วมอบรมครูคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2566/2023 หัวข้อ "ความปีติยินดีแห่งความรักในครอบครัว" (ความสำคัญของชีวิตครอบครัว หล่อเลี้ยงด้วยความรัก) ณ โรงเรียนนารีวิทยา ราชบุรี : 19 สิงหาคม 2566 (รอบ1)

Create photo gallery websites with jAlbum and PhotoBox