กลับหน้าแรก » 22 ส.ค. 66 รางวัลชมเชย ระดับประเทศ ระดับประถมศึกษา การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดี รางวัลชมเชย ระดับประเทศ ระดับประถมศึกษา การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2566
😊 รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1. ด.ญ. พิชญ์สินี สุขศรี
2. ด.ญ. วิภาดา ธรรมเจริญ
3. ด.ญ. นภัสนันท์ สมร


😊 ครูที่ปรึกษา
1. น.ส. มัณฑนา พงษ์พินิจภิญโญ
2. น.ส. นิตยา ควรคิด

jAlbum free web photo albums and PhotoBox