กลับหน้าแรก » 22 ส.ค. 66 รางวัลชมเชย ระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษา การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดี ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษา การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2566

🔴 รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1. ด.ญ. สุวิชญา ชูชื่นมานะกิจ
2. ด.ญ. บุญนิธย์ ชัยวงษ์
3. ด.ญ. ฐิติภัทร เซี่ยงใช่

🔵 ครูที่ปรึกษา
1. น.ส. อารียา ผูกรักษ์
2. นายประวิทย์ นพรัตน์

jAlbum - customizable image galleries and PhotoBox