กลับหน้าแรก » 28 ส.ค. 66 มอบรางวัลการแข่งขันวาดภาพระบายสี

🏆โครงการ ประกวดวาดภาพระบายสีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ พระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 71 พรรษา “หัวข้อ พระมหากษัตริย์ผู้ทรงปิดทองหลังพระ “ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2566
เด็กหญิง ปวีณ์นุช ปล้องสวย ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับประเทศ)
จาก สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม

🏆 โครงการวาดภาพระบายสีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชะชนนะนี พันปีหลวง (วาดสด) ในวันที่19 สิงหาคม 2566
เด็กหญิง ปวีณ์นุช ปล้องสวย
เด็กหญิง ธัญยธรณ์ ศรีสุข
- ได้เข้าร่วมระดับประเทศ และ ได้เกียรติบัตร จากประธานสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม

🏆 การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและภาพว่าจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ระดับ ม. ต้น ในวันที่ 14 สิงหาคม 2566
เด็กหญิง ปวีณ์นุช ปล้องสวย ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับภาค) จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

🏆 การประกวดวาดภาพระบายสีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนานีพันปีหลวง ในวันที่ 11สิงหาคม 2566
เด็กหญิง ธัญยธรณ์ ศรีสุข ได้รับรางวัลชมเชย ระดับจังหวัด พร้อมเกียรติติบัตรและทุนการศึกษา 500 บาท
จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี

🏆ครูผู้ฝึกซ้อม ครูพรพจน์ ภูสี ครูจุลพงษ์ คนงาม

jAlbum photo album software and PhotoBox