กลับหน้าแรก » 1 ก.ย. 66 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน เดือนกันยายน

พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน เดือนกันยายน ซิสเตอร์ คณะครู นักเรียนคาทอลิก ร่วมพิธีบูชาของพระคุณ และส่งศีลผู้สูงวัยและผู้ป่วยวันศุกร์ต้นเดือน ❤️ภาวนาให้กับคริบครัวธีรศาสตร์ ❤️ภาวนาให้กับงานกีฬาสี จะได้ดำเนินไปด้วยความราบรื่น ❤️ภาวนาเพื่องานต่าง ๆ ของโรงเรียนธีรศาสตร์ ❤️ภาวนาเพื่อดวงวิญญาณในไฟชำระ : 1 ก.ย. 66

Create photo gallery websites with jAlbum and PhotoBox