กลับหน้าแรก » 1ก.ย.66 ฝ่ายอาคารสถานที่และผู้ใหญ่เต๋ มาให้บริการเปลี่ยนเครื่องกรองน้ำใหม่ ตู้ทำน้ำเย็นจำนวน 3 จุด โดยใช้ระบบกรองน้ำ Reverse Osmosis (RO)