กลับหน้าแรก » 23 ส.ค. 66 ประชุมคณะครู อาจารย์ ผู้เกี่ยวข้องโครงการสำหรับเยาวชน ตอบคำถาม วาดภาพ และประกวดกล่าวสุนทรพจน์

ครูเทียมจันทร์ เง็กคร้อย และครูจุลพงษ์ คนงาม ประชุมคณะครู อาจารย์ ผู้เกี่ยวข้อง "โครงการสำหรับเยาวชน ตอบคำถาม วาดภาพ และประกวดกล่าวสุนทรพจน์" ของสโมสรไลออนส์บ้านโป่ง ณ เทศบาลเมืองบ้านโป่ง 22 ส.ค. 66

Create online photo albums with jAlbum and PhotoBox