กลับหน้าแรก » 17 พ.ค. 66 เป็นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพแบบประเมินด้านสติปัญญาระดับปฐมวัย

คุณครูผึ้ง และคุณครูจอย เป็นตัวแทนครูอนุบาล เดินทางไปเป็นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพแบบประเมินด้านสติปัญญาระดับปฐมวัย ร่วมปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2566 ของโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ที่ศูนย์วิชาการฯ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

jAlbum web gallery software and PhotoBox