กลับหน้าแรก » 9 ก.ย. 66 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ : วิชาภาษาอังกฤษ นำนักเรียนแข่งขันงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2566 วันเสาร์ที่ 9 ก.ย.66 สถานที่ โรงเรียนดรุณา ราชบุรี รายการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ( Impromptu Speech) ด.ญ.พิชดารัตน์ อุ่มมล ม.2/3 ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูกัลยารัตน์ สาโดด

jAlbum - online photo sharing and PhotoBox