กลับหน้าแรก » 9 ก.ย. 66 การแข่งขัน Multi Skill Competition ระดับมัธยม งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ : วิชาภาษาอังกฤษ นำนักเรียนแข่งขันงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2566 วันเสาร์ที่ 9 ก.ย.66 สถานที่ โรงเรียนดรุณา ราชบุรี รายการแข่งขัน Multi Skill Competition ด.ญ.ชนาพร น้ำใจสุข ม.1/1 ครูผู้ฝึกซ้อม : T.Dina Loa Salomon และ ครูโชคสกุล ปานดี

jAlbum web gallery software and PhotoBox