กลับหน้าแรก » 9 ก.ย. 66 เหรียญทอง รายการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(speech) หลักสูตรสามัญ อนุบาล

รางวัล เหรียญทอง รายการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(speech) หลักสูตรสามัญ ระดับปฐมวัย งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2566 วันเสาร์ที่ 9 ก.ย.66 สถานที่ โรงเรียนอุดมวิทยา ด.ช.ปวีร์ ว่องนิยมเกษตร อ.3/3 ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูจีรนุช ทาคำ

Create photo gallery websites with jAlbum and PhotoBox