กลับหน้าแรก » 9ก.ย.66 เหรียญเงิน การแข่งขันออกกำลังกายประกอบเพลง อนุบาล

รางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันออกกำลังกายประกอบเพลง ระดับปฐมวัย งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2566 วันเสาร์ที่ 9 ก.ย.66 สถานที่ โรงเรียนฮกเฮง 1. ด.ญ.ปวริศศา ซิบเข อ.3/2 2. ด.ญ.นารา บุญเกตุ อ.3/2 3. ด.ญ.พิชชาพร ปานณรงค์ อ.3/3 4. ด.ญ.ศิริวรรณ ท่าฉลาด อ.3/3 5. ด.ญ.ภานรินทร์ กาญจนาธิโชติ อ.3/4 6. ด.ญ.สุพิชญา พัดนาค อ.3/4 7. ด.ญ.ณัฏฐณิชา สังคุ้ม อ.3/4 8. ด.ญ.กาญจนรัตน์ เข็มเพ็ชร์ อ. 3/5 9. ด.ญ.ภูณิชา พงษ์เวียง อ.3/5 10. ด.ญ.ธัญลักษณ์ หงษ์เวียงจันทร์ อ.3/5 11. ด.ญ.พิชญา ภู่ทอง อ.3/5 12. ด.ญ.ชุติกาญจน์ แซ่ลี้ อ.3/5 ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูผ่องพรรณ สู้เสงี่ยม และ ครูสนธยา สมณะ

jAlbum web gallery software and PhotoBox