กลับหน้าแรก » 9 ก.ย. 66 การแข่งขันมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มัธยม

การเเข่งขันมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยม วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง “สามัคคีคุณูปถัมภ์” 1. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 เด็กชายวริศ สุทธิสินทอง เด็กหญิงนพวรรณ ตั้นมณี ครูผู้ฝึกซ้อม ครูพัชรินทร์ วาณิชพิเชียร 2. รางวัล เข้าร่วมกิจกรรม การตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษาฯ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 เด็กชายณัฐธัญดร แช่มเล็ก เด็กหญิงกมลวรรณ ทองแจ่ม ครูผู้ฝึกซ้อม ครูวิริยา คำห่อ

Create photo gallery websites with jAlbum and PhotoBox