กลับหน้าแรก » 8 เม.ย. 66 รางวัล🏆 AWARD OF THE YEAR YOUTH INTERNATIONAL EXCELLENCE AWARD 2023

ขอแสดงความยินดีรางวัล🏆 AWARD OF THE YEAR YOUTH INTERNATIONAL EXCELLENCE AWARD 2023 : 8 เม.ย. 2566 ณ สโมสรธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1.คุณครูพรพจน์ ภูสี รางวัลครูผู้ส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 2.คุณครูพรรษา ขันธ์เครือ รางวัลครูผู้ฝึกสอนดีเด่น 3.เด็กหญิงปวีณ์นุช ปล้องสวย รางวัลด้านทักษะศิลปะดนตรีและการแสดง 4.เด็กหญิงทิตชญา พูลทรัพย์ รางวัลด้านทักษะศิลปะดนตรีและการแสดง

Gallery software for photographers and PhotoBox