กลับหน้าแรก » 9 ก.ย. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ชั้นป.4-6

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ชั้นป.4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2566 วันเสาร์ที่ 9 ก.ย.66 สถานที่ โรงเรียนนารีวิทยา รายชื่อนักเรียน ด.ญ. ณัฐนิชา แสงทอง ครูผู้ฝึกซ้อม ครูจิราภร พงศ์ลักษมาณา

jAlbum web gallery maker and PhotoBox