กลับหน้าแรก » 14 ก.ย. 66 ตรวจสุขภาพในช่องปาก เคลือบฟลูออไรด์วาร์นิช และเคลือบหลุมร่องฟัน

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลบ้านโป่ง มาให้บริการตรวจสุขภาพในช่องปาก เคลือบฟลูออไรด์วาร์นิช และเคลือบหลุมร่องฟัน แก่นักเรียนชั้น ป.1 ป.3 และป.6 วันที่ 12-14 กันยายน 2566

jAlbum web gallery software and PhotoBox