กลับหน้าแรก » 14 ก.ย. 66 รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน Coding ระดับชั้น ม.1-ม.3 มหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี

รางวัล เหรียญเงิน การแข่งขัน Coding ระดับชั้น ม.1-ม.3 มหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย รายชื่อนักเรียนที่แข่งขัน 1. เด็กชายวรัท สุขการณ์ 2. เด็กหญิงลภัสรดา จำปาคำ ครูที่ปรึกษา นายศักดิ์ชัย สว่างงาม

jAlbum - online photo sharing and PhotoBox