กลับหน้าแรก » 14 ก.ย. 66 การแข่งขันโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 มหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 มหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย รายชื่อนักเรียนที่แข่งขัน 1. เด็กหญิงธิดารัตน์ อุ่มมล 2. เด็กหญิงนภัทร เกื้อกูล 3.เด็กหญิงปัณฑิตา ปล้องสวย ครูที่ปรึกษา นายบุญลาภ กลิ่นอุบล

jAlbum free web photo albums and PhotoBox