กลับหน้าแรก » 9 ก.ย. 66 การแข่งขันท่องอาขยาน ชั้น ม.1-3 มหกรรมวิขาการโรงเรียนเอกชน

รางวัลเหรียญทอง อันดับ 2 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2566 วันเสาร์ที่ 9 ก.ย.66 สถานที่ โรงเรียนนารีวิทยา รายชื่อนักเรียน ด.ช.จักรภัทร อรภักดี ครูผู้ฝึกซ้อม ครูเทียมจันทร์ เง็กคร้อย

jAlbum - customizable image galleries and PhotoBox