กลับหน้าแรก » 9 ก.ย. 66 การแข่งขันท่องอาขยาน ชั้น ป.1-3 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ชั้นป.1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2566 วันเสาร์ที่ 9 ก.ย.66 สถานที่ โรงเรียนนารีวิทยา รายชื่อนักเรียน ด.ญ. ศรุดา อ่าวสุคนธ์ ครูผู้ฝึกซ้อม ครูอารีย์ เกตุก้อนแก้ว

jAlbum web gallery maker and PhotoBox