กลับหน้าแรก » 14 ก.ย. 66 การแข่งขันCoding ป.1-3 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันCoding ระดับชั้น ป.1-ป.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2566 วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย รายชื่อนักเรียนที่แข่งขัน 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา จิตร์อ่ำ 2. เด็กหญิงจีราพัชร บุญแก้ว ครูที่ปรึกษา : นางสาวพนิดา กิจเจริญ

Gallery software for photographers and PhotoBox