กลับหน้าแรก » 14 ก.ย. 66 การแข่งขันCoding ชั้นป.4-6 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันCoding ชั้นป.4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2566 วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย รายชื่อนักเรียนที่แข่งขัน 1. เด็กชายกัณฐณัฏฐ์ ทองร้อยยศ 2. เด็กชายรณสฤษฎ์ พุทธา ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวพนิดา กิจเจริญ

jAlbum web gallery maker and PhotoBox