กลับหน้าแรก » 9 ก.ย. 66 การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ ชั้นป.1-3 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ ระดับชั้น ป.1 - ป.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถม การเเข่งขันมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2566 วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนนารีวิทยา ผู้เข้าแข่งขัน เด็กหญิงธัญชนก นกพลับ ครูผู้ฝึกซ้อม นางนัยนา วงศ์ยศสิริโสภา

jAlbum web gallery maker and PhotoBox