กลับหน้าแรก » 9 ก.ย. 66 การเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน

รางวัล เหรียญทอง การเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-ป.6 การเเข่งขันมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 ณ. โรงเรียนวัดบ้านโป่ง สามัคคีคุณูปถัมภ์ ผู้เข้าแข่งขัน เด็กหญิงน้ำมนต์ สิทธิกูล ครูผู้ฝึกซ้อม ครูเสาวลักษณ์ อยู่สถิต

Create online photo albums with jAlbum and PhotoBox