กลับหน้าแรก » 9 ก.ย. 66 การเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน

รางวัลเหรียญทอง การเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 การเเข่งขันมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 ณ. โรงเรียนวัดบ้านโป่ง สามัคคีคุณูปถัมภ์ ผู้เข้าแข่งขัน เด็กหญิงนันทวรรณ รัตนสิริวัฒนกุล ครูผู้ฝึกซ้อม ครูมินตา พุฒิเอก

jAlbum free web photo albums and PhotoBox