กลับหน้าแรก » 9 ก.ย. 66 การแข่งขันมารยาทไทย ชั้น ป.1-3 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันมารยาทไทย ชั้น ป.1-3 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วันเสาร์ที่ 9 ก.ย.66 สถานที่ โรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคีคูณูปถัมภ์ รายชื่อนักเรียน 1. เด็กชายปัญญพนต์ ผู้ปุ้ย 2. เด็กหญิงณัฐวรา บุญเปรม ครูผู้ฝึกซ้อม ครูสุจิวรรณ ชื่นหุ่น

jAlbum web gallery software and PhotoBox