กลับหน้าแรก » 16 ก.ย. 66 เล่านิทานประกอบสื่อ ชั้น อ.3 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเล่านิทานประกอบสื่อ ระดับปฐมวัย งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี วันที่ 16 กันยายน 2566 สถานที่ โรงเรียนวัดโชติทายกายารามสงเคราะห์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ผู้เข้าแข่งขัน เด็กชายปัณณธร ยิ้มเสมา นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ห้อง 2 คุณครูผู้ผึกซ้อม 1. คุณครูชุติมา สุถาพร 2. คุณครูปราถณา เกิดแก้ว

jAlbum web gallery maker and PhotoBox