กลับหน้าแรก » 16 ก.ย. 66 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ป.4-6 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ป.4-6 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2566 วันเสาร์ที่ 16 ก.ย. 66 ณ โรงเรียนธีรศาสตร์ รายชื่อนักเรียน 1.ด.ญ.ศิรประภา จันทร์เอม 2.ด.ญ.อริสรา ขุนสีลา 3.ด.ญ.ณิชาภัทร ภู่สอน ครูผู้ฝึกซ้อม ครูดุษณีย์ ประทุมศิริ

jAlbum - customizable image galleries and PhotoBox