กลับหน้าแรก » 27-28 พ.ค. 66 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)ในระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมอบรม นางสาววิริยา คำห่อ นางสาวมินตา พุฒิเอก

jAlbum web gallery maker and PhotoBox