กลับหน้าแรก » 17 ก.ย. 66 การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน

รางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ป.3 การเเข่งขันมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนดุสิตวิทยา ราชบุรี ผู้เข้าแข่งขัน เด็กชายภาวัต เห็นสว่าง ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวชมอินทร์ คนชม

Gallery software for photographers and PhotoBox