กลับหน้าแรก » 17 ก.ย. 66 การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-3 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม1.-ม.3 การเเข่งขันมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนดุสิตวิทยา ราชบุรี ผู้เข้าแข่งขัน เด็กชายพงศ์พัศ พรมท้าว ครูผู้ฝึกซ้อม นางศรีไพร หนูเกตุ

jAlbum photo album software and PhotoBox