กลับหน้าแรก » 9 ก.ย. 66 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ชั้น ป.4-6 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน

รางวัลเหรียญทอง อันดับ 2 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ป.4-ป.6 การเเข่งขันมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ผู้เข้าแข่งขัน 1. เด็กชายวรพนธ์ กาญจน์ภิบาลไชย 2. เด็กหญิงสุทธิกานต์ สังข์ทอง ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาววนิดา จันทร์งาม

jAlbum web gallery maker and PhotoBox