กลับหน้าแรก » 9 ก.ย. 66 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ (Impromptu speech) ระดับชั้น ป.1-3 มหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ (Impromptu speech) ระดับชั้น ป.1-3 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี รายชื่อนักเรียน เด็กหญิงชญาทิพย์ กาตา ครูผู้ฝึกซ้อม ครูจุฑาวรรณ เพิ่มสาย

jAlbum free web photo albums and PhotoBox