กลับหน้าแรก » 9 ก.ย. 66 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ชั้น ม.1-3 มหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ม.1-ม.3 การเเข่งขันมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ผู้เข้าแข่งขัน 1. เด็กหญิงกีรัตยา ณ นครพนม 2. เด็กหญิงธัญชนก จิตต์ประเสริฐ ครูผู้ฝึกซ้อม ครูนฤมล นกงาม

jAlbum photography website storage and PhotoBox