กลับหน้าแรก » 9 ก.ย. 66 การแข่งขันมารยาทไทย ชั้น ป.4-6 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน มารยาทไทย ชั้นป.4-6 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วันเสาร์ที่ 9 ก.ย.66 สถานที่ โรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคีคูณูปถัมภ์ รายชื่อนักเรียน 1. เด็กชายรุ่งโรจน์ ประวิงทรัพย์ 2. เด็กหญิงพิชญธิดา พลายพงษา ครูผู้ฝึกซ้อม ครูสุจิวรรณ ชื่นหุ่น

Create online photo albums with jAlbum and PhotoBox