กลับหน้าแรก » 9 ก.ย. 66 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ป.4-6 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน

รางวัลเหรียญทอง อันดับ 3 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.4-ป.6 การเเข่งขันมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ผู้เข้าแข่งขัน เด็กหญิงอติกานต์ อิ่มสุวรรณ ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวรุจิรดา ทัศนานนท์

Create photo gallery websites with jAlbum and PhotoBox