กลับหน้าแรก » 2 ต.ค. 66 โรงเรียนธีรศาสตร์เป็นเจ้าภาพสวดสายประคำ เดือนตุลาคม

รร.ธีรศาสตร์ โดยฝ่ายจิตตาภิบาล คุณพ่อ ซิสเตอร์ คณะครู น.ร. และพนักงาน เป็นเจ้าภาพสวดสายประคำ เดือนตุลาคม เดือนแห่งสายประคำ ขอแม่พระอวยพรสัตบุรุษทุกท่าน ที่ให้เกียรติมาร่วมสวดสายประคำ เพื่อโมทนาคุณและขอพรร่วมกับครอบครัวธีรศาสตร์ : 2 ต.ค. 66

jAlbum image gallery software and PhotoBox