กลับหน้าแรก » 29 พ.ค. 66 Award of the year 2023 Youth International Excellence Award

29 พ.ค. 66 Award of the year 2023 Youth International Excellence Award เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2566 ผู้รับรางวัลได้แก่ 1. ด.ญ.ฑิตชญา พูลทรัพย์ ม.1/4 2. ด.ญ. ปวีณ์นุช ปล้องสวย ม.3/3 จัดโดย สโมสรส่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นสากลแห่งประเทศไทย

Gallery software for photographers and PhotoBox