กลับหน้าแรก » 3 ต.ค. 66 มอบรางวัลประกวดการไหว้ระดับปฐมวัย เดือนกันยายน

ผลการแข่งขันการประกวดการไหว้ระดับปฐมวัย ประจำเดือน กันยายน 2566 😊 ระดับปฐมวัยปีที่ 1 รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.นันท์นภัส สุขดี ชั้นอนุบาล 1/3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ญ.ณัฐธนิสชา ภู่ระหงษ์ ชั้นอนุบาล 1/4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ญ.ทศาพร จรุมเครือ ชั้นอนุบาล 1/2 รางวัลชมเชย ด.ช.คณัฐฏ์กฤต ปะทิ ชั้นอนุบาล 1/1 ด.ญ.กุลธนันท์ การะก่าน ชั้นเตรียมอนุบาล 😍 ระดับปฐมวัยปีที่ 2 รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.พิชชาภา ศิริเรือง ชั้นอนุบาล 2/1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ญ.ภาวิดา ศรีสุข ชั้นอนุบาล 2/5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ญ.ปริชญา ดีบรรเจิด ชั้นอนุบาล 2/2 รางวัลชมเชย ด.ช.ธนาเทพ แก้วกัลยา ชั้นอนุบาล 2/3 ด.ช.กรวิชญ์ เฮงไซร ชั้นอนุบาล 2/4 🥰 ระดับปฐมวัยปีที่ 3 รางวัลชนะเลิศ ด.ช.ธนภัทร สายสะอาด ชั้นอนุบาล 3/1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ช.ปวีร์ ว่องนิยมเกษตร ชั้นอนุบาล 3/3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ช.กวิน เห็นสว่าง ชั้นอนุบาล 3/2 ด.ญ.ภานรินทร์ กาญจนาธิโชติ ชั้นอนุบาล 3/4 ด.ช.ธนกร แก้ววิไล ชั้นอนุบาล 3/

jAlbum free web photo albums and PhotoBox