กลับหน้าแรก » 6 ต.ค. 66 งานปรับปรุงห้องประชุม

ความคืบหน้า งานปรับปรุงห้องประชุม เก็บเอกสารสำคัญ และประเมินรร. - วันพุธที่ 27 ก.ย. ช่างเริ่มทำฝ้าเพดาน - วันนี้เสาร์ที่ 7 ต.ค. ช่างมาทาสีฝ้าเพดาน - วันจันทร์ที่ 9 ต.ค. ติดตั้งระบบไฟและหลอดไฟ - วันอังคารที่ 10 ต.ค. ทุบรื้อและปูกระเบื้องพื้นใหม่ - วันจันทร์ที่ 16 ต.ค. เฟอร์นิเจอร์เข้ามา build in - วันศุกรที่ 10 พ.ย. ร้านนำโต๊ะประชุมมาส่ง ติดตั้งผ้าม่าน - วันจันทร์ที่ 13 พ.ย. ติดตั้งระบบเสียง และเครื่องฉาย Projector

jAlbum - customizable web photo albums and PhotoBox