กลับหน้าแรก » 11 ต.ค. 66 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป.2

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป.2 ณ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา วันทึ่ 11-12 ต.ค. 66 ผู้เข้าอบรม 1. นางปทิตตา พงษ์ศิริ 2. นางนฤมล บุญนาค 3. นางสาวนิรัตนดา ตันตระกูล

jAlbum - online photo sharing and PhotoBox