กลับหน้าแรก » 16 ต.ค.66 เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ของผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

คุณพ่อ พร้อมทั้งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน และหัวหน้าฝ่ายวิชาการรร.ธีรศาสตร์ เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ของผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จ.ราชบุรี

Create online photo albums with jAlbum and PhotoBox