กลับหน้าแรก » 18 ต.ค. 66 คัดเลือกข้อสอบวิชาภาษาจีน

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนรายวิชาภาษาจีน หัวข้อ การเรียนการสอนภาษาจีนของเด็กไทย “ 泰国儿童汉语教学 ” โดย อาจารย์เหยิน จิ่งเหวิน 任景文 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี วันที่ 18 ตุลาคม 2566 ผู้เข้าอบรม 1. นางสาวจินดารัตน์ พันธ์ทิพย์ศักดิ์ 2. นางสาววนิดา จันทร์งาม 3. นางสาวนฤมล นกงาม

jAlbum photography website storage and PhotoBox