กลับหน้าแรก » 20 ต.ค. 66 คัดเลือกข้อสอบคณิตศาสตร์

(diamond)วันศุกร์ที่ 20 ต.ค.2566 (right)กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1.ครูอัญชลี ยังดี ชั้น ป.2 2.ครูชมอินทร์ คนชม ชั้น ป.3 3.ครูวรรณวลี อารมย์สุขโข ชั้น ม.1 4.ครูศรีไพร หนูเกตุ ชั้น ม.2 ..เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อสอบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปลายภาคเรียนที่ 2/2566 ของโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ณ ห้องประชุมบอสโก1 โรงเรียนดรุณาราชบุรี

Create photo gallery websites with jAlbum and PhotoBox