กลับหน้าแรก » 22 ต.ค. 66 สวดสายประคำกลุ่มซิสเตอร์และครูฟิลิปปินส์

โรงเรียนธีรศาสตร์เป็นเจ้าภาพสวดสายประคำของกลุ่มซิสเตอร์และครูฟิลิปปินส์โรงเรียนในเครือสังฆมณฑลราชบุรี วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566

jAlbum - customizable image galleries and PhotoBox