กลับหน้าแรก » 30 ต.ค. 66 การแข่งขันสร้างสรรค์จินตนาการผ่านศิลปะ โครงการกล้าใหม่ ใฝ่รู้ ระดับประถมศึกษา

การแข่งขันสร้างสรรค์จินตนาการผ่านศิลปะ โครงการกล้าใหม่ ใฝ่รู้ ระดับประถมศึกษา ภาคกลาง ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมการแข่งขัน และเงินสนับสนุน 2,000 บาท เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 1. ด.ช.ธัญปรัชย์ ก้อนทองคำ ป.3/4 2. ด.ช.รุ่งโรจน์ ประวิงทรัพย์ ป.4/3 3. ด.ญ.เนตรนัดดา โจโฉ ป.5/2 4. ด.ญ.ณัฐนิชา พลดี ป.6/2 ครูผู้ฝึกซ้อม 1. ครูจุลพงษ์ คนงาม 2. ครูพรพจน์ ภูสี 3. ครูนันตญา ทวีพงษ์

jAlbum free web photo albums and PhotoBox