กลับหน้าแรก » 30 ต.ค. 66 มอบรางวัลเทควันโด LEGEND หัวหิน

การแข่งขันเทควันโด รายการ LEGEND TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS 2023 ณ BLUPORT หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 โรงเรียนธีรศาสตร์ ได้รับรางวัลถ้วยคะแนนรวมชนะเลิศอับดับ 1 ประเภทต่อสู้ 1. ด.ญ.สราวลี ตันเทียว ป.4/3 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทองพร้อมถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยม อายุ 9-10 ปี หญิง 2. ด.ช.ชนนนท์ พิบูลกิจ ป.4/2 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 3. ด.ญ.รินรดา ประทุมศิริ ป.6/2 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 4. ด.ญ.คุณากร กันจันทร์ ป.5/1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน 5. ด.ญ.ชฎาพร เกษมสินธุ์ ป.6/2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน 6. น.ส.ธัญชนก จิตต์ประเสริฐ ม.3/4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง 7. ด.ช.ปวีร์ ว่องนิยมเกษตร อ.3/3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง 8. ด.ช.นนทกร อ่อนละมัย ม.2/2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ครูผู้ฝึกซ้อม ครูธนิต สุวรรณลักษณ์

jAlbum photography website storage and PhotoBox