กลับหน้าแรก » 30 ต.ค. 66 การประชุมกลุ่มเครือข่ายบ้านโป่ง 4

การประชุมกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่งที่ 4 เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 ณ โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) ผู้เข้าประชุม 1.ครูพรรษา ขันธ์เครือ 2.ครูชมอินทร์ คนชม 3.ครูมัณฑนา พงษ์พินิจภิญโญ 4.ครูเสาวลักษณ์ อยู่สถิตย์ 5.ครูนัชชา สุนทรสุขสกุล 6.ครูอังคณา แซ่โง้ว 7.ครูดุษณีย์ ประทุมศิริ 8.ครูจุลพงษ์ คนงาม 9.ครูกานดา วงศ์สัมพันธ์เวช

jAlbum - online photo sharing and PhotoBox