กลับหน้าแรก » 3 พ.ย. 66 ศุกร์ต้นเดือนพฤศจิกายน

ผู้บริหาร ซิสเตอร์ คุณครูคาทอลิก และนักเรียนคาทอลิก ร่วมพิธีบูชาขอบคุณศุกร์ต้นเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน ❤️ภาวนาเพื่อคุณพ่อ ซิสเตอร์ และผู้มีพระคุณของโรงเรียนที่ล่วงหลับไปแล้ว

jAlbum web gallery maker and PhotoBox