กลับหน้าแรก » 6 พ.ย. 66 รับรางวัลเทควันโด ราชบุรี2023แชมป์เปี้ยนชิพ

การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการราชบุรี 2023 แชมป์เปี้ยนชิพ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี จัดโดย สมาคมเทควันโดแห่งจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2566 ด.ช.ทฤษฎี วรรณประเสริฐ ป.4/3 ชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.ชนนนท์ พิบูลกิจ ป.4/2 ชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.ภูณัชชา บรรยงคนันท์ ป.1/1 ชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.ชลธนิน เหรียญมุง ป.5/1 ชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.ชฎาพร เกษมสินธุ์ ป.6/4 ชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.คุณากร กันจันทร์ ป.5/1 ชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.ณัฎฐ์ณิชา สายมาอินทร์ ป.6/2 ชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.ภัทรวดี โอภาสรัตนพร ป.3/1 ชนะเลิศอันดับ 1 น.ส.ธัญชนก จิตต์ประเสริฐ ม.3/4 ชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.นริน โดดเครือ ป.2/1 ชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.สราวลี ตันเทียว ป.4/3 ชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.กัญญาภัทร ประสพสุข ป.1/1 ชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.ปวีร์ ว่องนิยมเกษตร อ.3/3 ชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.นนทกร อ่อนละมัย ม.2/2 ชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.ชลกมล เหรียญมุง ป.6/2 ชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.รินรดา ประทุมศิริ ป.6/2 รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.เอกวารี มั่นใจ ป.3/1 รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.ธนกร ศิริสมบูรณ์ ป.2/1 รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.ณัฐธิดา จิตต์น้ำใจ ป.3/1 รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.ชานนท์ เชาวน์ดี อ.3/2 รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.เตวิช ตันเทียว อ.3/4 รองชนะเลิศอันดับ 1

Gallery software for photographers and PhotoBox